Telekommunikatsioonivõrk on ülekandesüsteem koos selle juurde kuuluvate lülitusseadmete ning muude abisüsteemide ja -rajatistega, mis võimaldab telekommunikatsioonivõrgu kindlaksmääratud lõpp-punktide ja sidumispunktide vahel elektriliste või elektromagnetiliste signaalide edastamist kaabli kaudu, raadio-, optiliste või muude vahenditega.

Telekommunikatsiooni alla kuuluvad side-, arvuti- ja kaabeltelevisioonivõrgud, videovalvesüsteemid ja muud süsteemid.

Seoses telekommunikatsioonivõrkudega osutame järgmisi teenuseid:

  • Projekteerimine ja teostus
  • Mastide ehitus ja antennide paigaldus
  • Fiiberoptiliste kaablite paigaldus
  • Metallsõrestikkonstruktsioonide projekteerimine