Powtec OÜ pakub järgmisi teenuseid:

 • Elektripaigaldiste projekteerimine
 • Sisevalgustuse projekteerimine
 • Tänava- ja välisvalgustuse projekteerimine
 • Elektrijaotusvõrkude projekteerimine
 • Piksekaitsesüsteemide projekteerimine
 • Telekommunikatsioonivõrkude projekteerimine
 • Elektrikilpide koostamine ja paigaldamine
 • Juhtmete ja kaablite paigaldamine ning ühendamine
 • Kaablikaitsetorude paigaldamine
 • Lülitite, pistikupesade ja harukarpide paigaldamine ja ühendamine
 • Valgustite paigaldamine ja ühendamine
 • Elektriseadmete paigaldamine ja ühendamine
 • Kaabliredelite ja -rennide paigaldamine
 • Elektripaigaldiste rekonstrueerimine ja remontimine
 • Elektrikilpide koostamine ja paigaldamine
 • Kaablitrasside ehitamine
 • Kaablikaitsetorude paigaldamine
 • Kaablite paigaldamine ja ühendamine
 • Õhuliinide ehitamine
 • Alajaamade paigaldamine ja ühendamine
 • Tänava- ja välisvalgustuse ehitamine ja hooldamine
 • Piksekaitsesüsteemide ehitus
 • Antennide ja kaablite paigaldus
 • Vask- ja valguskaablite paigaldus
 • Elektri käit
 • Elektripaigaldise ettevalmistamine korraliseks tehniliseks kontrolliks
 • Elektripaigaldise kontrollmõõtmised
 • Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostus
 • Maanduspaigaldise mõõtmine
 • Kontroll ja hooldus