Äikeseperioodi eel tasub kindlasti üle vaadata kodukindlustuse tingimused ja tuletada ennetavalt meelde põhireeglid, kuidas suuri kahjusid on võimalik vältida. Enne äikest Hooneid kaitseb õigesti paigaldatud piksekaitsesüsteem. Eriti vajalik on see plekk-katuse, harjapleki või metallkonstruktsioonide puhul, mis välku ligi tõmbavad. Samuti vajavad kaitset kõrgemal kohal asuvad elamud. Veendu, et kodu on korras ja tuleohutu. Töökorras peavad […]

vaata lisaks

selgita lastele, et ohtlik ei ole müristamine, vaid välk, lülita välja elektriseadmed ning tõmba juhtmed seinast, hoidu eemale seinakontaktidest, neist võib saada välgulöögi, ära räägi telefoniga, see võib põhjustada elektrilist-või akustilist šoki, kustuta koldes tuli või väljas lõke, kuna suits on parem elektrijuht kui õhk, ära varju puude alla, eriti lehtpuude (juhivad paremini elektrit kui […]

vaata lisaks

                      (Foto: Aidi Vallik) Kuigi äike võib olla väga rahumeelne, kuulub see atmosfäärinähtus siiski ohtlike hulka. Välk on tekitanud palju kahju: süüdanud põlema väga palju majapidamisi, tulnud mõnele inimesele hukatuseks, löönud läbi koduseid elektriseadmeid, häirinud mobiililevi ja elektrivarustust jms. Äikesega koos esineb hulk ilmastikunähtuseid, mis […]

vaata lisaks

Aastal 2013 registreeris NORDLIS välgudetektorite võrgustik Eesti piirkonnas ühtekokku 100144 pilv-maa välgulööki. Seda on märgatavalt rohkem perioodi 2005-2013 keskmisest, milleks on 70 tuhat pilv-maa välku aastas. Mullusest veel rohkem välku lõi aastatel 2010 ja 2011.                 Joonis 1. Eesti piirkonnas registreeritud pilv-maa välkude arv aastate kaupa 2005-2013. Kõige […]

vaata lisaks