Korgid löövad pidevalt läbi ja pistikud sulavad Kui elektrijuhtmestik on vana, kuid soov on ikkagi kasutada kaasaegseid võimsaid elektriseadmeid, kiputakse probleemi nägema vaid kaitseseadmes, nagu näiteks elektrikilbis asuvad kaitsekorgid, mis suurema koormuse korral välja löövad. Naabrist haltuuramees võib küll 10-amprise kaitsekorgi vahetada 16 ampri vastu ja esmapilgul võibki see probleemid lahendada, kuid elekter on kaval […]

vaata lisaks

Tänapäeval on inimeste elu muudetud tänu elektri olemasolule ja elektrimasinate leiutamisele lihtsamaks. Kui lülitad sisse valgusti või laed oma telefoni, siis ilmselt sa ei mõtle, kuidas elekter toimib- kui palju erinevad kasutatavad seadeldised vajavad töötamiseks elektrivõimsust. Siin on kaheksa tõesti lihtsat fakti, mida kõik ei pruugi teada elektrist, millel on suur mõju meie igapäeva elu […]

vaata lisaks

  Foto: Andrus Eesmaa/ Järva Teataja Turu-uuringute AS-i poolt viidi vahemikus aprilli lõpp kuni mai keskpaigani läbi uuring, mille eesmärgiks oli välja selgitada lapsevanemate teadlikkust elektriga seotud ohtudest. Omnibuss-uuringu raames vastas elektriohutuse küsimustele 1000 inimest. Uuringust selgus, et kuigi suur osa inimesi oli arvamusel, et tunnevad elektriohte hästi, siis vähemalt poolel elanikkonnast tekiks tegelikus ohuolukorras […]

vaata lisaks

Koduses elektrivõrgus kasutatakse elusolendile ohtlikku pinget 220V (volti). Selline pinge on faasi- ja nulljuhtme vahel. Inimene, kes puudutab korraga mõlemat juhet saab elektrilöögi. Kuna ka vee- ning keskküttetorud on ühendatud maaga, siis ka nende ning faasijuhtme üheaegsel puudutamisel saab inimene elektrilöögi. Inimene saab elektrilöögi, kui ta on üheaegselt kokkupuutes voolu all oleva faasijuhtme ning maaga. […]

vaata lisaks

Elektrivoolu toime inimesele oleneb voolu liigist, väärtusest, kestusest. Koduses elektrivõrgus kasutatakse elusolendile ohtlikku pinget 220 V. Selline pinge on faasi- ja nulljuhtme vahel. Inimene, kes puudutab korraga mõlemat juhet, saab elektrilöögi. Järgnevalt on toodud välja graafik, mis näitab võrgusagedusliku (sagedusega 50 või 60 Hz) vahelduvvoolu toimet täiskasvanud inimesele (IEC).             […]

vaata lisaks