Alatihti, kui soovin kellegi juures oma telefonilaadijat kuhugi pistikusse panna, lohistatakse kusagilt nurgast välja pikendusjuhe, kus juba mitu suurt seadet voolu limpsivad. “Ongi hea, paneme elektriradika ka sisse,” sõnab sõber ja vajutab nuppu, mille peale elektronid pikendusjuhtmes kaklema lähevad. Hästi, minu telefonilaadija olukorda ohtlikuks ei muuda, aga elektriradikas küll. Mis on siis pikendusjuhtme A ja […]

vaata lisaks

  Koduste elektriohtude märkamiseks ei pea olema spetsialist. Enamike ohuolukordade likvideerimine on jõukohane ka elektrikuhariduseta inimesele. Järgmised üheksa levinuimat viga on heaks alguspunktiks oma kodu ohutumaks muutmisel. 1. Siseruumi elektriseadmed niisketes oludes Elekter ja vesi ei ole sõbrad. Just seetõttu tuleb nii vannitoas kui ka õues kasutada niiskuskindlaid elektriseadmeid ja –tarvikuid, mis on maandatud ja […]

vaata lisaks

Külmad ilmad meelitavad paljusid kasutusele võtma lisakütteallikaid, mis siis pikendusjuhtmetega vooluvõrku ühendatakse. See võib olla aga väga rumal idee, nagu tõestab üks kogemus. Internetis on hoogsalt levimas pilt põlema süttinud pikendusjuhtmest, mis oleks võinud hävitada ühe pere kodu, ent päästjate kiire reageerimine hoidis siiski hullema ära.  «Need seadmed ei ole mõeldud suure voolutugevusega küttekehadele. Valesti […]

vaata lisaks

Lugege uute elektriseadmete kasutusjuhendit Elektriseadme ostmisel tutvuge selle kasutusjuhendiga. Hoidke kasutusjuhend alles, sest selles on juhised elektriseadme hooldamise ja rikete kõrvaldamise kohta. Elektriseadme häire korral reageerige koheselt Kui märkate elektriseadme või -tarviti töös rikkeid või häireid, tegutsege koheselt. Lugege esmalt kasutusjuhendit ja kui seal vastavaid juhiseid ei sisaldu, viige tarviti remonti. Pange pistikupesasse ainult selleks […]

vaata lisaks