Foto: Taavi Pragi, Põhja-Eesti Tänapäeval on elektrihind väga kallis, mistõttu on ka elektritööde hinnad tõusnud. Üha rohkem teevad inimesed ise kodus elektritöid, kuid sellega kaasnevad ka omad riskid, millest esialgu pole aimugi. Valesti ehitatud elektrisüsteem võib põhjustada õnnetuse, mille tagajärjed on traagilised ja kohutavad. Vältimaks õnnetusi, peaksid jääma elektritööd elukutselisele elektrikule. Ära hoidmaks elektriõnnetusi , […]

vaata lisaks

Lugege uute elektriseadmete kasutusjuhendit Elektriseadme ostmisel tutvuge selle kasutusjuhendiga. Hoidke kasutusjuhend alles, sest selles on juhised elektriseadme hooldamise ja rikete kõrvaldamise kohta. Elektriseadme häire korral reageerige koheselt Kui märkate elektriseadme või -tarviti töös rikkeid või häireid, tegutsege koheselt. Lugege esmalt kasutusjuhendit ja kui seal vastavaid juhiseid ei sisaldu, viige tarviti remonti. Pange pistikupesasse ainult selleks […]

vaata lisaks

                Elektripaigaldise nõuetele vastavuse eest vastutab iga elektripaigaldise omanik ise. Eluruumi elektripaigaldist on soovitatav teatud aja möödudes üle kontrollida, et tagada enda ja vara ohutus. Eluruumi elektripaigaldise seisukorda on soovitatav kontrollida kui: • valgustus vilgub või pistikupesades „säriseb“; • kaitsmed, kaitseautomaadid ei ole töökorras või üldse puuduvad; • […]

vaata lisaks

Elektriga seotud õnnetusi toimub pea iga päev. Suurem osa elektriõnnetustest juhtub just kodudes, seega soovitab Tehnilise järelvalve amet olla kodudes elektriasjadega eriti ettevaatlik.               Nõuanded, kuidas tagada kodus elektriohutus: Lase aeg-ajalt vastava oskuse ja õigusega ettevõttel oma eluruumide elektrisüsteemide seisukorda kontrollida. Ära tee elektritöid ise, vaid kasuta selleks majandustegevuse […]

vaata lisaks

                  EstLink 1 on esimene Eesti ja Soome vaheline alalisvooluühendus võimsusega 350 MW. Ent elektrituru arenguga tekkis vajadus täiendavate ühendusvõimsuste järele. 07. veebruaril 2014 võeti turukasutusse Estlink 2 merekaabli elektriühendus, millel on märkimisväärne mõju kahe riigi vahelisele elektriühendusele ja parandab ka elektriturgude funktsionaalsust ja elektrienergia varustuskindlust. Estlink […]

vaata lisaks

Elektrisüsteem on elektri tootmise ja edastamise tehniline süsteem, mille moodustavad Eesti territooriumil asuvad elektrijaamad ning neid üksteisega ja tarbijatega ühendav võrk koos vastavate juhtimis-, kaitse- ja sidesüsteemidega. Enamik seadmeist meie koduses majapidamises töötab elektriga. Elekter on meie kodudes nii harjumuspärane, et sellega kaasnevad ohud kipuvad meil meelest minema. Teadmatuse, ettevaatamatuse või hooletuse tõttu võib elekter […]

vaata lisaks