Tänapäeva elektrisüsteemis on oluline osa headel ühendustel, kus ei teki sädelust ega kuumenemist ning seepärast ei kõlba enam juhtmeotste kokkukeeramine mingil juhul. Korras kodune elektrisüsteem tähendab kindlalt paigas olevaid ning terveid lüliteid, harukarpe, juhtmeid ja pistikupesasid, samuti korrasolevat elektriarvestit ja -kilpi. „Ostes vanema maja või korteri, on elektrisüsteemi korrasoleku kontroll igati vajalik. Kaablite ja juhtmete […]

vaata lisaks

Foto: Taavi Pragi, Põhja-Eesti Tänapäeval on elektrihind väga kallis, mistõttu on ka elektritööde hinnad tõusnud. Üha rohkem teevad inimesed ise kodus elektritöid, kuid sellega kaasnevad ka omad riskid, millest esialgu pole aimugi. Valesti ehitatud elektrisüsteem võib põhjustada õnnetuse, mille tagajärjed on traagilised ja kohutavad. Vältimaks õnnetusi, peaksid jääma elektritööd elukutselisele elektrikule. Ära hoidmaks elektriõnnetusi , […]

vaata lisaks

                Elektripaigaldise nõuetele vastavuse eest vastutab iga elektripaigaldise omanik ise. Eluruumi elektripaigaldist on soovitatav teatud aja möödudes üle kontrollida, et tagada enda ja vara ohutus. Eluruumi elektripaigaldise seisukorda on soovitatav kontrollida kui: • valgustus vilgub või pistikupesades „säriseb“; • kaitsmed, kaitseautomaadid ei ole töökorras või üldse puuduvad; • […]

vaata lisaks

Enamikul juhtudest pole elektripaigaldise valdaja näol tegemist elektriala spetsialistiga. Seetõttu ei suuda tavaisik võimalikke riske hinnata ning vajab selles korralise kontrolli näol ekspertabi, mille tulemuste põhjal saab tellida korrastamiseks või ümberehitamiseks vajalikud tööd elektriala spetsialistidelt. Võib ju tunduda, et ohutus on ainult igaühe enda asi. Kahjuks aga praktika näitab, et õnnetusse satuvad tavaliselt need, kes […]

vaata lisaks

Oleme harjunud sellega, et elekter on olemas igal pool ja et seda on lihtne ning ohutu kasutada. Hoolimata elektriohutusele kehtestatud kõrgetest nõuetest, tuleb igal aastal ette õnnetusi ja tulekahjusid, mis on tingitud elektripaigaldiste või elektriseadmete valest kasutamisest või nende puudulikust hooldusest. Elektriohutusnõuete parem tundmine on kõige parem õnnetuste ennetamise moodus. Elektrijuhtme isolatsiooni kahjustus põhjustab halvimal […]

vaata lisaks

Tehnilise Järelevalve Amet ehk TJA tegeleb jätkuvalt erinevate elektripaigaldiste kontrollimisega, et välja selgitada esineda võivaid puudusi. TJA poolt läbi viidud menetluste arv on kolme viimase aasta jooksul on vähenenud, kuid pole tingitud kontrollitavate elektripaigaldiste arvu vähenemisest. Kontrollitavate elektripaigaldiste arv 2011.aastal on võrreldes eelmiste aastatega märgatavalt tõusnud. Seega võib öelda, et elektripaigaldise nõuetelevastavusega on tegeletud, kuid […]

vaata lisaks

Elektripaigaldise tehnohooldus – elektripaigaldist tuleb hooldada ja kontrollida nii, et see ettenähtud otstarbel kasutades ei ohustaks inimest, vara ega keskkonda. Elektripaigaldise käidukava – määrab tema talitluses hoidmiseks, lülitamiseks, juhtimiseks, kontrollimiseks ja hooldamiseks vajaliku korra, protseduurid ja toimingud. Elektripaigaldise käit – tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, hõlmates eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja nii elektri- kui ka […]

vaata lisaks