Korgid löövad pidevalt läbi ja pistikud sulavad Kui elektrijuhtmestik on vana, kuid soov on ikkagi kasutada kaasaegseid võimsaid elektriseadmeid, kiputakse probleemi nägema vaid kaitseseadmes, nagu näiteks elektrikilbis asuvad kaitsekorgid, mis suurema koormuse korral välja löövad. Naabrist haltuuramees võib küll 10-amprise kaitsekorgi vahetada 16 ampri vastu ja esmapilgul võibki see probleemid lahendada, kuid elekter on kaval […]

vaata lisaks

  Foto: Andrus Eesmaa/ Järva Teataja Turu-uuringute AS-i poolt viidi vahemikus aprilli lõpp kuni mai keskpaigani läbi uuring, mille eesmärgiks oli välja selgitada lapsevanemate teadlikkust elektriga seotud ohtudest. Omnibuss-uuringu raames vastas elektriohutuse küsimustele 1000 inimest. Uuringust selgus, et kuigi suur osa inimesi oli arvamusel, et tunnevad elektriohte hästi, siis vähemalt poolel elanikkonnast tekiks tegelikus ohuolukorras […]

vaata lisaks

Kevad on käes, mistõttu järjest rohkem näeb väljas mängimas väikeseid mudilasi. Seega on hea aeg meelde tuletada lapsevanematele informatsiooni- mida ja kuidas rääkida lapsele elektriohtudest. Elektriõnnetusi juhtub muude õnnetustega võrreldes vähem ja uuringud näitavad, et lastevanemad ka tähtsustavad elektriohtusid üsna vähe. Teisalt– kui elektriõnnetused aga toimuvad, võivad neil olla vägagi traagilised tagajärjed. Elektriga kaasneb nähtamatu oht, […]

vaata lisaks

              Kevad on kätte jõudnud ning järjest rohkem näeb väljas mängimas väikeseid mudilasi. Aeg on näidanud, et kõige enam toimub õnnetusi kevad- ja suvekuudel, seega tuleks lapsevanematele jälle meelde tuletada, et laste teadmised elektriohtudest on minimaalsed. Lastele tuleb korduvalt rääkida elektriohtudest ja selgitada ohutusnõudeid, et ära hoida suuremaid õnnetusi. […]

vaata lisaks