Ehitustööde teostamise aluseks on hästi koostatud projekt. Seega koostame Teile korrektse projekti koos vajalike jooniste ja skeemidega. Oleme Teile abiks nii lihtsamate kui keerulisemate projektide koostamisel.

Mõned näited töödest, mida teostame:

 • Elektripaigaldiste projekteerimine
 • Sisevalgustuse projekteerimine
 • Tänava- ja välisvalgustuse projekteerimine
 • Elektrijaotusvõrkude projekteerimine
 • Piksekaitsesüsteemide projekteerimine
 • Telekommunikatsioonivõrkude projekteerimine

Piksekaitse- ja maandussüsteemid projekteerimisel tagatakse pikse- ja maanduskaitse teostatud objektile ning selle vastavus elektriohutusnõuetele.

Piksekaitsesüsteemide projekteerimisel võetakse aluseks:

 • Objekti piksekaitseklass
 • Hoone suurus
 • Hoone katusematerjal
 • Maapinna tüüp
 • Muud olulised näitajad