Piksekaitse- ja maandussüsteemide paigaldamine annab Teile kindlustunde, et Teie kodu ja vara on kaitstud pikselöögist tekitatud tulekahjude eest ja liigpingest tingitud koduelektroonika ning elektrijuhtmestiku hävimise eest.

Maandamise all mõeldakse elektriseadme, -paigaldise või -võrgu mingi osa elektrilist ühendamist maaga. Maandamiseks kasutatakse lihtsamal juhul maanduselektroodi ja ühte või mitut maandusjuhti, mis loovad juhtiva ühenduse võrgu paigaldise või seadme mingi punkti ja maanduselektroodi vahel.

Piksekaitsepaigaldised ehitatakse vastavalt tehnilisele normile ja ohutusnõuetele. Süsteemide paigaldamisel jälgitakse õiget konstruktsiooni ja paigaldust.

Piksekaitsesüsteeme on erinevaid, lisaks piksevardale on kasutusel ka teisi võimalikke lahendusi. Sobiva piksekaitselahenduse leidmiseks soovitame pöörduda meie poole.

Piksekaitse- ja maandussüsteemide projekteerimise ja ehitamise alla kuuluvad järgmised tegevused:

  • Riskianalüüs
  • Projekteerimine
  • Paigaldus
  • Paigaldusjärgne hooldus ja kontroll
  • Maanduspaigaldise mõõtmine ja kontroll

Piksekaitse- ja maandussüsteemide paigalduse hinna kujunemine sõltub hoone suurusest, katusematerjalist ja maapinna tüübist.