Korteri või vanema maja renoveerimisel on paslik mõelda ka elektrisüsteemi renoveerimisele. Enamasti tahetakse uuemate ja kaunimate vastu vahetada lülitid ja pistikupesad ning valgustid. Elektrikilbi ja kaabliteni jõutakse harvemini, aga mõistlik oleks vanematel hoonetel üle vaadata ka kaablimajandus.
Vanade juhtmete isolatsioon kulub, esineb rebenemisi, muljumisi, ebatasasusi ja põletusjälgi. Selliseid vigastusi ei tohiks parandada lihtsalt teibiga, sest elektri juhtimisomadused jäävad hoolimata pealispinna näilisest parandusest endiselt vigaseks. Teibiga parandatud juhe on aga eriti ohtlik ning võib ülekuumenemisel süttida. Seega ei piisa vanade juhtmete teipimisest, vaid ohutuks elamiseks on vajalik vanad elektrijuhtmed välja vahetada.
Vanemates majades on seitsmekümnendate aastate algusest kasutusel alumiiniumkaablid. Need võivadki olla harukarpides ühendatud tekstiilisoleerpaelaga, mis on kindlasti oma aja ammu ära elanud.
Kindlasti tuleks vanad alumiiniumkaablid välja vahetada, sest nende isolatsiooni eluiga on lõppenud ja juhtmesoon võib olla ajaga hapraks läinud.
Paneelides olevates kanalites saab kaableid vahetada. Kaablite vahetamine on suurem ettevõtmine ja võib saada alguse siis, kui lülitite-pistikupesade vahetusel alumiiniumjuhe katkeb ja ei ulatu enam klemmideni.
Vaske ja alumiiniumi ei või kokku keerutada, neid ühendatakse spetsühendusega. Üldiselt, tänaste lülitite-pistikupesade klemmid on mõeldud peenemale vaskkaablile.

Sisekaabel ei ole väliskaabel!

Kaableid valides tuleks kindlasti mõelda ka külmakindlusele. Talvistes oludes võiks kasutada kaablit, mida saab paigaldada 10 – 15 külmakraadiga. On olemas kaablid, mille välisisolatsioon on libe ja mida on hõlpsam seinte sees olevatesse kaablikanalitesse paigutada. Tuleks arvestada, et sisekaabel ei ole väliskaabel. Sisekaablid on valdavalt valget värvi ja väliskaablid on enamuses musta värvi.
Kui juhtmestikku vahetada, võiks elektrikilbis rohkem kaitsmeid olla, tagamaks tarbijate sõltumatust. Tänapäeval on kodumajapidamises elektriseadmeid üldjuhul rohkem ja kaitselülititeid lisades peab mõtlema ka rikkevoolukaitsele ja liigpingepiirikule.
Liigpingepiirikuga kaitstakse eelkõige ehitistes asuvaid elektroonikaseadmeid. Selle paigaldus on vägagi soovitav ehitistes, mis on varustatud piksekaitsesüsteemiga või saavad elektritoidet õhuliini kaudu või vahetus läheduses on näiteks mobiilside mastid.
Pingekõikumised võivad aset leida igal pool ning elektroonika võib sellest rikneda. OBO liigpingepiiriku hind on kauplustes 100-300 euro vahemikus.
Rikkevoolukaitse tagab kasutaja ohutuse isolatsioonirikke korral. Seda tuks kasutada eelkõige pesumasinate ja teiste metallkorpustega seadmete puhul.

Korteri elektrisüsteemi renoveerides pööra tähelepanu järgmistele asjadele:

* valgustid ja lülitid,
* elektrijuhtmestik,
* elektrikilbid,
* TV, telefoni- ja arvutikaabeldus,
* fonolukusüsteem,
* automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS).

 

Allikas: Moodne Kodu