• selgita lastele, et ohtlik ei ole müristamine, vaid välk,
  • lülita välja elektriseadmed ning tõmba juhtmed seinast,
  • hoidu eemale seinakontaktidest, neist võib saada välgulöögi,
  • ära räägi telefoniga, see võib põhjustada elektrilist-või akustilist šoki,
  • kustuta koldes tuli või väljas lõke, kuna suits on parem elektrijuht kui õhk,
  • ära varju puude alla, eriti lehtpuude (juhivad paremini elektrit kui okaspuud),
  • ära mine veekokku ujuma ega paadiga sõitma (vesi on hea elektrijuht ja tõmbab välku ligi),
  • veendu, et lahtised ja lenduvad esemed                                                                                                              (aiamööbel) on turvalises kohas ning tugevalt kinnitatud.Kui su majal puudub piksekaitse, mõtle selle püstitamisele. Eriti vajalik on see nendel hoonetel, millel on plekk-katus, harjaplekk või metallkonstruktsioonid, mis tõmbavad välku ligi.