FIRMAST

Firmast

Powtec OÜ on elektriehitusfirma, mis tegutseb Lõuna-Eestis alates 2004.aastast. Ettevõtte põhitegevuseks on elektrisüsteemide ehitamine ja projekteerimine. Töid teostame üle kogu Eesti.

Teostame töid nii era- kui äriklientidele. Ükski klient pole meie jaoks suur või väike – iga klient on oluline. Koostöös kliendiga leiame kõige paremad lahendused nende soovide täitmiseks.

FIRMAST

Firmast

Powtec OÜ on elektriehitusfirma, mis tegutseb Lõuna-Eestis alates 2004.aastast. Ettevõtte põhitegevuseks on elektrisüsteemide ehitamine ja projekteerimine. Töid teostame üle kogu Eesti.

Teostame töid nii era- kui äriklientidele. Ükski klient pole meie jaoks suur või väike – iga klient on oluline. Koostöös kliendiga leiame kõige paremad lahendused nende soovide täitmiseks.

FIRMAST

Firmast

Powtec OÜ on elektriehitusfirma, mis tegutseb Lõuna-Eestis alates 2004.aastast. Ettevõtte põhitegevuseks on elektrisüsteemide ehitamine ja projekteerimine. Töid teostame üle kogu Eesti.

Teostame töid nii era- kui äriklientidele. Ükski klient pole meie jaoks suur või väike – iga klient on oluline. Koostöös kliendiga leiame kõige paremad lahendused nende soovide täitmiseks.

Meie juhtpõhimõtted

Oma tegevuses lähtub Powtec OÜ standarditest ja tegutseb vastavuses asjakohaste keskkonnaõigus- ja administratiivaktide ning muude nõuetega.

Powtec OÜ omab juhtimissüsteemi ISO 9001 standardit, mis toob välja peamised nõuded ettevõtte kvaliteetseks juhtimiseks. Samuti omab ettevõte keskkonnajuhtimise standardit ISO 14001. Ettevõttes on välja kujundatud enda keskkonnapoliitika, millega on paika pandud selged eesmärgid ja tegevuskava koos kohustuste ja regulaarsete koolitustega.

Powtec OÜ vastab ka EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele kui katselabori elektripaigaldiste ja valgustustiheduse mõõtmiste valdkonnas. Mõõtmiste teostamiseks on olemas vajalikud kalibreeritud mõõteaparatuurid.

Ettevõte tegutseb selle nimel, et olla kliendikeskne, tõhustada ettevõtte siseprotsesse, vähendada oma tegevusest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ning pidevalt täiustada ja parendada oma juhtimissüsteemi.

Nende põhimõtete elluviimiseks Powtec OÜ:

Esita hinnapäring: