* Akrediteeringuga (EN ISO/IEC 17025) L262 kaetud elektripaigaldiste ja valgustustiheduse mõõtmised.
                          Viide: http://www.eak.ee/?pageCus=akr&id=734

Powtec OÜ on elektriehitusfirma, mis tegutseb Lõuna-Eestis alates 2004.aastast. Ettevõtte põhitegevuseks on elektrisüsteemide ehitamine ja projekteerimine. Töid teostame üle kogu Eesti.

Meie kliendid

Teostame töid nii era- kui äriklientidele. Ükski klient pole meie jaoks suur või väike – iga klient on oluline. Koostöös kliendiga leiame kõige paremad lahendused nende soovide täitmiseks.

Meie juhtpõhimõtted

Oma tegevuses lähtub Powtec OÜ standarditest ja tegutseb vastavuses asjakohaste keskkonnaõigus- ja administratiivaktide ning muude nõuetega.

Powtec OÜ omab juhtimissüsteemi ISO 9001 standardit, mis toob välja peamised nõuded ettevõtte kvaliteetseks juhtimiseks. Samuti omab ettevõte keskkonnajuhtimise standardit ISO 14001. Ettevõttes on välja kujundatud enda keskkonnapoliitika, millega on paika pandud selged eesmärgid ja tegevuskava koos kohustuste ja regulaarsete koolitustega.
Powtec OÜ vastab ka EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele kui katselabori elektripaigaldiste ja valgustustiheduse mõõtmiste valdkonnas. Mõõtmiste teostamiseks on olemas vajalikud kalibreeritud mõõteaparatuurid.

Ettevõte tegutseb selle nimel, et olla kliendikeskne, tõhustada ettevõtte siseprotsesse, vähendada oma tegevusest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ning pidevalt täiustada ja parendada oma juhtimissüsteemi.

Nende põhimõtete elluviimiseks Powtec OÜ:

  • Pakub klientidele professionaalset, kiiret, projektikohast ja tähtaegset teenust, kasutades selleks kaasaegseid ja kvaliteetseid seadmeid ning materjale;
  • Analüüsib ja parendab oma tegevust tuginedes klientide tagasisidele ning koostöös kliendiga leiab optimaalsed lahendused;
  • Kasutab usaldusväärseid alltöövõtjaid ja hankijaid;
  • Keskkonna saastamise vältimiseks minimeerib tööga kaasnevaid kahjulikke keskkonnamõjusid pöörates tähelepanu jäätmete tekke vähendamisele ning turvalise jäätmekäitluse korraldamisele;
  • On loonud keskkonna- ja inimsõbraliku töökeskkonna, kus arvestatakse töötajate vajaduste ja soovidega. Ettepanekute tegemise õigus töötingimuste ja töökeskkonna parendamisel on igal töötajal.