Leidsime vajalikku informatsiooni elektriohutuse kohta, mida soovitame ka enda kodulehe külastajatel silmas pidada.

Olulised elektriohutuse meelespead:
– Elektripaigaldisi tuleb lasta aeg-ajalt kontrollida vastava oskuse ja õigusega ettevõttel.
– Elektritööde tegemiseks tuleks kasutada spetsialisti abi.
– Elektripaigaldiste kaitseks tuleb kasutada toimivaid kaitseseadmeid.
– Pistikupesadesse tuleb panna ainult sellesse sobivaid pistikuid.
– Valgustis tuleb kasutada selleks ettenähtud võimsusega pirni.
– Kasutage ainult ühte vajaliku pikkusega pikendusjuhet.
– Külma ilma korral ärge vana süsteemi liialt koormake.

Kõik üleval toodud meelespead on vajalikud selleks, et meile vajalik elekter ei muutuks meie vaenlaseks. Elekter on väga oluline, kuid samuti on oluline selle korrektne kasutamine.
Kui soovite, et olemas olevad elektrisüsteemid ja -paigaldised oleks töökorras, siis laske meil oma vanu süsteeme kontrollida ja vajadusel parandada või ehitame Teile hoopis täiesti uued ja töökindlad süsteemid.

Allikas: https://www.elektrilevi.ee/et/syndmused/elektriohutus-kodus