Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) annab võrguga liitumisel ettevõtetele toetust.

Minimaalne toetussumma on 5000 eurot ja maksimaalne 100 000 eurot.

Toetuse andmise eesmärgiks on leevendada ettevõtjale võrguga (elektri-, vee-ja kanalisatsiooni-,  gaasi-, kaugkütte-, kaugjahutus või sidevõrk) liitumise kitsaskohti ning seeläbi kasvatada ettevõtja lisandväärtust ja luua uusi töökohti.

Lisaks võrguga ühendamise kuludele on võimalik toetuse abil katta ka olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamise või elektriühenduse parandamiseks seadmete soetamise kulusid.

Toetust saavad taotleda tegutsevad või alustavad ettevõtjad, kes on taotluse esitamise hetkeks äriregistris registreeritud ja kes asuvad väljaspool Tallinna ja Tartu linna.

Taotluste lõpptähtaeg on määramata.

 

Toetust saab taotleda EASi kodulehel aadressil: 

https://www.eas.ee/teenus/vorguprogramm/.

 

 

Allikas: EAS; Lõunaeestlane.ee