Äikeseperioodi eel tasub kindlasti üle vaadata kodukindlustuse tingimused ja tuletada ennetavalt meelde põhireeglid, kuidas suuri kahjusid on võimalik vältida.

Enne äikest

 • Hooneid kaitseb õigesti paigaldatud piksekaitsesüsteem. Eriti vajalik on see plekk-katuse, harjapleki või metallkonstruktsioonide puhul, mis välku ligi tõmbavad. Samuti vajavad kaitset kõrgemal kohal asuvad elamud.
 • Veendu, et kodu on korras ja tuleohutu. Töökorras peavad olema ka elektrisüsteem ja -seadmed, küttekolded, samuti suitsuandur. Hoia varuks tulekustutit.
 • Äikesega võivad kaasneda ülitugevad tuuleiilid. Veendu, et lahtised ja lenduvad esemed (aiamööbel, vaasid, telgid jne) on turvalises kohas või tugevalt kinnitatud. Vii kergemad esemed siseruumidesse. Lendavad esemed kahjustavad kõike teelejäävat.
 • Kui lähed nädalavahetuseks kodust ära, võta vooluvõrgust välja elektriseadmed. Äikese tekitatud ülepingest kahjustatud seadmetele ei kehti tootja garantii, samuti ei hüvita kahjusid võrguettevõte.
 • Sulge uksed-aknad. Ära jäta aknaid õhutusasendisse ka pikemaks ajaks kodust ära minnes.
 • Veendu, et televiisoriantennid on maandatud. 
 • Lae mobiiltelefon.
 • Äikesetormi puhul on sagedased elektrikatkestused, mille tagajärjel kaob ka joogivee kättesaadavus, küttesüsteem kukub tagant ära, häiritud on toidutegemise võimalused jm- Sestap varu koju tagavarad. Soovitusi leiad päästeameti lehelt.
 • Vaata üle kodukindlustuse tingimused. Veendu,et oled võimalike äikesekahjude vastu kindlustatud. Paljude kodukindlustuse omanike leping ei hõlma koduse vara kindlustust ja tihti hakatakse lepingutingimustega tutvuma alles siis, kui häda käes. 
 • Tunne huvi tutvuskonnas elavate vanurite ja naabrite valmisoleku üle.

Äikese ajal toas

 • Võta hoone peakaitsmest vool välja. Kui see  pole võimalik, lülita välja elektriseadmed ja tõmba pistikud seinakontaktist välja.
 • Hoidu eemale seinakontaktidest (võid saada välgulöögi).
 • Ära räägi lauatelefoniga, sest see võib põhjustada elektri- ja akustilise šoki.
 • Kui maja asub lagedal või mäekupli peal, sulge aknad ja uksed ning ära viibi äikese ajal akende all. 
 • Väldi vannitoa ja kraanide kasutamist, sest metalltorud ning vesi juhivad hästi elektrit.
 • Äikese ajal ära tee ahju ega pliidi alla tuld. Laetud osakesed suitsus toimivad piksevardana ja tõmbavad välku ligi.
 • Elektrikatkestuse ajal kasuta valgusallikana patareidel töötavat taskulambi, mitte küünlaid.
 • Selgita lastele, et ohtlik ei ole müristamine, vaid välk.

Äikese ajal õues

 • Püüa varjuda autosse või hoonesse.
 • Õues viibides ära varju puude alla, eriti ohtlik on viibida lehtpuude all. Väikese maandustakistuse tõttu tabab välk neid sagedasti.
 • Äikese lähenemisel tule veekogust kohe välja, sest vesi  on hea elektrijuht. Tekkiv pingeväli ohustab elu ka siis, kui välk ei taba vees olijat, vaid veepinda.
 • Äikese korral ära hoia käes vikatit, labidat, kirvest, reha või muud metallist tööriista, sest raud tõmbab välku väga hästi külge.
 • Äikese ja halva nähtavuse korral ole autoga sõites ettevaatlik, paduvihma ja rahe ajal peatud maantee serval.
 • Maanteel sõites veendu sõidu ohutuses (ettevaatust murduvate puude ja okstega ning muude taksitustega, mis võivad teele sattuda või sõiduvahendile kukkuda). Õnnetusest teata kohe telefonil 112.
 • Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Anna neist ja elektrikatkestustest teada Elektrilevi rikketelefonile 1343.
 • Infot tekkinud takistustest sõiduteedel saab maanteeinfo numbrilt 1510.

Kui kaugel on äikesetorm?

Kuna valgus liigub helist kiiremini, saad lihtsate vahenditega määrata äikesetormi ligikaudse kauguse enda asukohast. Loe sekundeid alates välgusähvatusest kuni müristamiseni. Siis jaga saadud arv kolmega. Vastuseks saad kauguse kilomeetrites.

Allikas: Päästeamet