321723

Tänapäeval on inimeste elu muudetud tänu elektri olemasolule ja elektrimasinate leiutamisele lihtsamaks.

Kui lülitad sisse valgusti või laed oma telefoni, siis ilmselt sa ei mõtle, kuidas elekter toimib- kui palju erinevad kasutatavad seadeldised vajavad töötamiseks elektrivõimsust.

Siin on kaheksa tõesti lihtsat fakti, mida kõik ei pruugi teada elektrist, millel on suur mõju meie igapäeva elu toimetustel.

  • Sõna „elekter“ tuleneb vanakreeka sõnast ήλεκτρον (ēlektron) ja see tähendab merevaiku. Nimetus on tulnud sellest, et merevaik hõõrdumisel elektriseerub ehk omandab elektrilaengu.
  • Esimene kirjalik teade elektrivalguse kasutamisest Eestis pärineb aastast 1882.  Eesti esimeseks elektrijaamaks loetakse 1885. aastal Tallinnas Drümpelmanni metallitehasesse üles seatud 3 kW võimsusega elektrigeneraatorit.
  • Koduses elektrivõrgus kasutatakse elusolendile ohtlikku pinget 220 V (volti). Selline pinge on faasi- ja nulljuhtme vahel. Inimene, kes puudutab korraga mõlemat juhet saab elektrilöögi.
  • Elektrit mõõdetakse vattides (tähis W). Üks vatt (W) on nii väike kogus võimsust, et sagedamini kasutatakse mõõtmisel kilovatte (kW), mis moodustab 1000 vatti.
  • Ligikaudu 90% Eestis toodetud elektrist toodetakse Narva lähistel kahes põlevkivi kütusena kasutavas soojuselektrijaamas.
  • Elekter aitab arendada meie majandust ja parandab meie elatustaset. Elektrifirmad järjest üha enam suurendavad elektrivõrku. Umbes 50% kasutab taastuvaid energiaallikaid, milleks on tuule- ja päikeseenergia. Elektrifirmad jätkuvalt investeerivad uut moodi elektri salvestamisele- sealhulgas aku ja kokkusurutud ladustamise tehnoloogiasse.
  • Elektrit on loodud kasutama mitmekülgselt- kodumaiste kütuste, sealhulgas kivisüsi, maagaas, tuumaenergia, hüdroenergia ja teiste taastuvate energiaallikate, näiteks tuule- ja päikeseenergia abil. Aasta-aastalt on eriti suurenenud tuuleenergia tootmine- näiteks 2015. aastal kasvas see 2014. aastaga võrreldes 18,4%.
  • Elekter on kõige paindlikum energia vorm, millest me sõltume peaaegu igas oma tegevuses.Tänaseks on elektrifirmad leidnud viisi, kuidas toota elektrienergiat ja tuua see klientideni. Samuti on loodud uusi tehnoloogiaid, mis võimaldaks klientidel elektrit kasutada arumakalt. Elektri kasutamine tõuseb ajaga üha enam, mistõttu ennustatakse jätkuvat elektri kasutamise tõusu.

Allikad: Statistikaamet; Wikipedia; westandforenergy.com