led-sKahtled veel, kas minna üle LED valgustusele?- Teeme Sinu otsustamise lihtsamaks ning toome välja LED valgustite eelised ja puudused.

LED VALGUSTITE EELISED:

 • Kasutegur: valgusdioodid eraldavad tarbiva võimsusühiku kohta rohkem valgust kui hõõglambid. Kasutegur on sõltumatu kujust ja suurusest, mida ei saa öelda luminofoorlampide kohta. Lisaks eraldavad nad vähem soojust, mis on valgustite puhul raisatud energia (hõõglampide puhul kuni 95%). See omadus võimaldab kasutada valgusdioode just tundlike tekstuuride tööstuses neid kahjustamata (isegi kui soojust eraldub, siis suuremal jaol valgusdioodi põhja kaudu).
 • Suurus: valgusdioodid on väga väikesed, mistõttu saab neid kasutada kohtades, kuhu alternatiivsed valguslahendused ei mahu. Hõlbus paigaldada trükiplaadile.
 • Värvus: valgusdioodid on tõhusamad saavutamaks konkreetse värvi kiirgamist, sest nad ei vaja selleks eraldi filtreid.
 • Valguse reguleerimine: LED-i valgustugevust saab kergesti reguleerida, muutes rakendatavat pinget.
 • Lülitusaeg: süttivusaeg on väga lühike. Tallinna Tehnikaülikoolis on saavutatud lülitusajaks ligikaudu 10 nanosekundit. Telekommunikatsioonis kasutatavatel LED-idel võib olla isegi kiirem reageerimisaeg. Valgusdiood talub hästi kiireid sisse-välja lülitusi, mida luminofoorlambid või hõõglambid ei talu.
 • Töökindlus: LED ei põle läbi nagu teised valgusallikad, vaid ajapikku nende valgusviljakus väheneb. Enamjaolt võib valgusdioodide elueaks lugeda 50 000 tundi, kuid see võib olenevalt otstarbest olla isegi kuni 200 000 tundi. Tüüpiliste luminofoorlampide elueaks märgitakse 10 000 – 15 000 tundi, olenevalt nende kasutamisest ja hõõglampide elueaks vaid 1000–2000 tundi.
 • Põrutuskindlus: luminofoor- ja hõõglambid on haprad, valgusdioodides ei kasutata kergesti katkevat hõõgniite ega klaasist detaile, mis teeb nad purunemis- ja vibratsioonikindlaks.
 • Fokuseerimine: valgusdioode on võimalik lihtsalt fokuseerida, valmistades kestalääts vastavate omadustega. Luminofoor- ja hõõglampide puhul läheb tavaliselt tarvis väliseid reflektorpindu, et suunata valgust vajaminevas suunas.
 • Keskkonnasõbralikkus: tootmisel ei kasutata pliid ega elavhõbedat, valgustites kasutatavad valgusdioodid ei sisalda IR- ja UV-kiirgust – seega ei saasta need keskkonda ega kujuta ohtu inimestele.

LED VALGUSTITE PUUDUSED:

 • Kõrge hind: LED on luumeni kohta kallim kui ükski teine valgustehnoloogia.
 • Sõltuvus temperatuurist: LED-i tööjõudlus sõltub oluliselt ümbritseva keskkonna temperatuurist. Kui temperatuur on liiga kõrge, võib see viia LED-i läbipõlemiseni.
 • Valguse kvaliteet: valgusdioodide valguses võivad objektide värvid paista teistsugused. Üksik diood on kitsa lainepikkuse spektriga.
 • Valgustatuse nurk: ühe valgusdioodiga ei saa valgustada suurt ala.
 • Valguse saastatus: kuna külma valgusega LED eraldab rohkem sinakat valgust kui teised valgusallikad, tekitab ta sellega rohkem valguse saastatust.
 • Polaarsus: LED süttib vaid juhul, kui ta anoodile rakendatakse positiivne ja katoodile negatiivne pinge. Vastupidisel juhul valgusdiood ei sütti.
 • Sinine oht:” intensiivne sinine valgus võib tekitada fotokeemilisi kahjustusi silma võrkkestale.

 

Allikas: Vikipeedia veebientsüklopeedia