Lugege uute elektriseadmete kasutusjuhendit
Elektriseadme ostmisel tutvuge selle kasutusjuhendiga. Hoidke kasutusjuhend alles, sest selles on juhised elektriseadme hooldamise ja rikete kõrvaldamise kohta.

Elektriseadme häire korral reageerige koheselt
Kui märkate elektriseadme või -tarviti töös rikkeid või häireid, tegutsege koheselt. Lugege esmalt kasutusjuhendit ja kui seal vastavaid juhiseid ei sisaldu, viige tarviti remonti.

Pange pistikupesasse ainult selleks sobivaid pistikuid
Elektritarviti tohib ühendada vaid sellisesse pistikupesasse, millesse pistik sobib. Elektriohutuse seisukohalt on ohtlik muuta pistikupesa ja/või pistiku ehitust. Pistikut pistikupesast välja tõmmates hoidke pistikust, mitte juhtmest! Juhe võib pistiku küljest lahti rebeneda ning tekitada lühise. Kui teil on kodus väikesed lapsed, kasutage sulguvate kontaktavadega pistikupesasid või sulgege pesa avad isoleerpistikutega. Pistikupesasid saab laste eest varjata ka mööbliga.

Kasutage ainult ühte vajaliku pikkusega pikendusjuhet
Pikendusjuhtme kasutamisel kasutage ainult ühte vajaliku pikkusega juhet, sest mitme pikendusjuhtme järjestikku ühendamisel võib katkeda kaitsemaandussoone ühendus. Kui kasutate mitmepesalist pikendusjuhet, ühendage sellega vaid väikese võimsusega tarviteid.

Niiskes ruumis olge elektritarvetega ettevaatlik
Niiskes või märjas ruumis kasutage pritsmekindlaid kaitsekontaktiga pistikupesasid, millel on isesulguv kaas. Ärge kasutage elektriseadmeid vannis ega duši all olles, kuna see on eluohtlik. Pärast kasutamist tõmmake elektriseadmed pistikupesast kohe välja, sest pistikupessa ühendatud seade on pinge all ka siis, kui seda ei kasutata.

Valgustis kasutage selleks ettenähtud võimsusega pirni
Vaadake valgusti pealt, millise võimsusega pirni selles on ettenähtud kasutada, sest liiga võimsa pirni paigaldamisel tekib tuleoht. Vannituppa ja õue paigaldage ainult selleks ettenähtud niiskust taluvad valgustid, mis on kaetud kupliga. Ärge asetage valgustile kergesti süttivaid materjale, sest need võivad põhjustada tulekahju!

Enne elektritööde tegemist lülitage elekter välja
Enne elektritöö alustamist lülitage elekter välja. Elektriseadme parandamisel ärge muutke selle ehitust, sest tarviti kaitse- ja tihendusosade valesti kokkupanemine või ärajätmine on eluohtlik. Ärge tehke elektritöid, omamata selleks vastavaid teadmisi ja oskusi, vaid pöörduge alati elektriala spetsialisti poole.

Külma ilma korral ärge süsteemi liialt koormake
Pakaseliste ilmadega on üks enamlevinumaid põhjuseid elektrienergia katkemisel ülekoormus, mille kõige sagedamaks põhjustajaks on lisaküttekehade elektrivõrku lülitamine. Elektri katkemisel lülitage esmalt välja ajutine lisatarbija ning alles seejärel lülitage elekter kaitselülititest taas sisse.

NB! Veenduge esmalt, kas elektrikaitsmed olid välja lülitunud.

Tormi korral teatage elektrikatkestusest
Tormi tõttu mahalangenud elektrijuhtmega tuleb olla eriti ettevaatlik, neid ei tohi mitte mingil juhul ise puutuda, rääkimata nende parandamisest. Samuti ei tohi puutuda liinile langenud puid ega puuoksi. Teatage mahalangenud elektrijuhtmetest ja liinidele langenud puudest koheselt! Mahakukkunud juhe võib põhjustada ka sammupinget – see tähendab, et elusolend võib saada elektrilöögi kuni 8 meetri kaugusel olevas alas mahakukkunud elektrijuhtmest. Kui olete sattunud mahakukkunud juhtme lähedusse, tuleb ohtlikust tsoonist väljuda kahel jalal hüpates, hoides jalad kõrvuti, või ühel jalal. Kahel jalal liikudes võib saada elektrilöögi.

 

Allikas: Tehnilise Järelevalve Amet