“Umbes veerand hoonetes puhkenud tulekahjudest on alguse saanud ülekoormatud juhtmetest, lahtilogisenud pistikutest, oma aja ära elanud kodumasinatest või inimlikust hooletusest elektrivahendite kasutamisel.” Ants Raav, Põhja päästekeskuse pressiesindaja. Loe lähemalt: www.tallinnapostimees.ee/1115676/tallinnas-ja-harjumaal-on-tanavu-elektriluhisest-alguse-saanud-kummekond-polengut PÄÄSTJATE ESMANE SOOVITUS: – veenduge, et teie korteri või maja elektrikaitsmed vastavad nõuetele, kui kaitsmed on korras jääte lühise või ülepinge korral lihtsalt hetkeks elektrita, […]

vaata lisaks

Tänapäeval tegeletakse maailmas igapäevaselt erinevate uute ja huvitavate lahenduste loomisega. Innovaatilise ja ettevõtliku loomuga inimesed teevad samme meie elu lihtsustamiseks ja huvitavamaks muutmiseks. Enam ei pea ostma poest tavalisi igava välimusega meile tuttavaid elektritarvikuid, vaid saab soetada hoopis omanäolisi ja huvitavaid lahendusi. Milleks kasutada tavalisi ja igavaid lahendusi, kui ükski inimene pole tavaline – kõik […]

vaata lisaks

Kodulehel esinevate probleemide tõttu pole kodulehe vaatamine ja hinnapäringute saatmine alates 14.detsembrist võimalik. Parandustööd proovime ära teha nii kiiresti kui võimalik. Oma hinnapäringuid ja küsimusi saate edastada otse meie meilile: info@powtec.ee. Vabandame tekkinud ebameeldivuste pärast Lugupidamisega Powtec OÜ

vaata lisaks

Elektritööde teostamiseke on suures osas nõutav vastava spetsialisti kasutamine. Vastaval spetsialistil peavad olemas siis vastavad oskused ja teadmised elektritööde teostamiseks. Kuid siiski on paljud inimesed „isehakanud“ elektrikud, kes on küll „kuldsete kätega“, kuid siiski ei oma vastavaid oskusi. Seega igal mitteasjatundlikul inimesel võivad teatud asjad kahe silma vahele jääda või tehakse asju lihtsamalt kui peaks. […]

vaata lisaks

Elektritööde teostamiseke on suures osas nõutav vastava spetsialisti kasutamine. Vastaval spetsialistil peavad olemas siis vastavad oskused ja teadmised elektritööde teostamiseks. Kuid siiski on paljud inimesed „isehakanud“ elektrikud, kes on küll „kuldsete kätega“, kuid siiski ei oma vastavaid oskusi. Seega igal mitteasjatundlikul inimesel võivad teatud asjad kahe silma vahele jääda või tehakse asju lihtsamalt kui peaks. […]

vaata lisaks

Tehnilise Järelevalve Amet ehk TJA tegeleb jätkuvalt erinevate elektripaigaldiste kontrollimisega, et välja selgitada esineda võivaid puudusi. TJA poolt läbi viidud menetluste arv on kolme viimase aasta jooksul on vähenenud, kuid pole tingitud kontrollitavate elektripaigaldiste arvu vähenemisest. Kontrollitavate elektripaigaldiste arv 2011.aastal on võrreldes eelmiste aastatega märgatavalt tõusnud. Seega võib öelda, et elektripaigaldise nõuetelevastavusega on tegeletud, kuid […]

vaata lisaks

Päästeameti viib läbi reklaamikampaaniat, mis kutsub inimesi üles märkama tuleohte enda kodus. Kampaania on oluline ja seetõttu toome selle esile ka meie kodulehel, et seda näeksid ka need, kes seda veel senini pole näinud. Tulekahju võib võtta teilt kõik olulise vaid mõne hetkega. Kahju ei pruugi olla kõigest materiaalne, seega olge valvsad erinevate ohtude märkamiseks […]

vaata lisaks

Kuigi ilmad lähevad aina külmemaks ja ei jää tulemata ka lumi, ei pea muretsema, et välised elektritööd jäävad seetõttu selleks sügiseks-talveks tegemata. Eestis kasutatakse kaableid, mida võib paigaldada aastaringselt, seega pole erandiks talvine periood. Ainus, mida võiks arvestada aga talvist kaablite paigaldamisega on see, et kaevetööde hinnad külmaperioodil võivad natuke tõusta võrreldes tavahindadega juhul kui […]

vaata lisaks

Elektripaigaldise tehnohooldus – elektripaigaldist tuleb hooldada ja kontrollida nii, et see ettenähtud otstarbel kasutades ei ohustaks inimest, vara ega keskkonda. Elektripaigaldise käidukava – määrab tema talitluses hoidmiseks, lülitamiseks, juhtimiseks, kontrollimiseks ja hooldamiseks vajaliku korra, protseduurid ja toimingud. Elektripaigaldise käit – tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, hõlmates eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja nii elektri- kui ka […]

vaata lisaks