Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) annab võrguga liitumisel ettevõtetele toetust. Minimaalne toetussumma on 5000 eurot ja maksimaalne 100 000 eurot. Toetuse andmise eesmärgiks on leevendada ettevõtjale võrguga (elektri-, vee-ja kanalisatsiooni-,  gaasi-, kaugkütte-, kaugjahutus või sidevõrk) liitumise kitsaskohti ning seeläbi kasvatada ettevõtja lisandväärtust ja luua uusi töökohti. Lisaks võrguga ühendamise kuludele on võimalik toetuse abil katta ka olemasoleva […]

vaata lisaks