Elekter on meie igapäevatöös ja äripindadel tänapäeval nii iseenesestmõistetav, et mõtleme sellele harva. Iseseisvalt „täiendatud“ või kaua aega kontrollimata elektrisüsteemi rikked asetavad meid aga suurde ohtu. Milles seisnevad elektrisüsteemide võimalikud ohud ja kuidas end nende vastu kaitsta?   Elektrisüsteemi amortiseerumine Igasugune tehnoloogia vananeb ja väsib – sama toimub ka elektrisüsteemiga. Mehaanilistes seadmetes „väsivad“ kõige kiiremini […]

vaata lisaks

Oleme harjunud sellega, et elekter on olemas igal pool ja et seda on lihtne ning ohutu kasutada. Hoolimata elektriohutusele kehtestatud kõrgetest nõuetest, tuleb igal aastal ette õnnetusi ja tulekahjusid, mis on tingitud elektripaigaldiste või elektriseadmete valest kasutamisest või nende puudulikust hooldusest. Elektriohutusnõuete parem tundmine on kõige parem õnnetuste ennetamise moodus. Elektrijuhtme isolatsiooni kahjustus põhjustab halvimal […]

vaata lisaks