12_ww_graphic_thunderstorms

Äikese puhul on kõige tavalisem suhtumine, et „pole minuga varem midagi juhtunud ja vaevalt ka edaspidi midagi juhtub“. Kahjuks aga äike on ettearvamatu ja me ei tea kunagi, millist kahju võib ta tekitada.

JÄTA MEELDE– Äike on väga ohtlik ning seega tuleb teada, kuidas ennast ja oma vara äikese eest kaitsta. Parimaks kaitseks on õigesti paigaldatud ja korras piksekaitse. Ent tuleb teada ka teisi põhitõdesid, mida tuleb silmas pidada, et olla äikese eest kaitstud.

  • Ühenda juhtmed ja kaablid seinakontaktidest lahti

Kõuemürinat kuuldes või suvel pikemaks ajaks kodust ära sõites tasub oma koduelektroonika juhtmed vooluvõrgust lahti ühendada. Samuti tuleks eemalda seinakontaktidest internetikaabel ja võimalikud antennijuhtmed. Oluline on need lahti ühendada just seinakontaktist, mitte seadme küljest, sest seinakontaktis olevad kaablid võivad pikselöögist sellegipoolest kahjustada saada.

  • Soeta piksekaitsmega voolujuhe

Ülepingekahjustuste riski aitab vähendada piksekaitsmega voolupikendusjuhe, kuhu saab ühendada korraga mitu seadet. Kui maja vooluvõrk on maandamata, siis piksekaitsmega voolujuhtmest abi pole, sest kaitse peab saama ülepinge kuhugi maandada. Samas peab märkima, et pikse otselöögi korral ükski seade kaitset pakkuda ei suuda.

  • Kontrolli maja vooluvõrk üle

Vanemates majades on vooluvõrk sageli maandamata ja muretsetud äikesekaitsmed ei pruugi piisavalt toimida. Seetõttu tuleks spetsialistidel lasta oma maja vooluvõrk üle kontrollida ning veenduda, et maja oleks äikese eest võimalikult hästi kaitstud.

  • Seadmete taasühendamisel varu kannatust

Pärast äikest varu veidi kannatust – äikese möödudes ja pärast elektriühenduse taastumist saad seadmed voolu- ja internetivõrku tagasi ühendada. Kui telefon on tumm, teler ei näita pilti või internetti pole, tuleb oodata umbes 30 minutit, et ühendus jõuaks iseseisvalt taastuda.

Seadmetest olulisem on loomulikult hoida iseenda ja lähedaste elu ning pidada kinni äikeseaegsetest ohutusnõuetest:

–          äikese ajal mine tuppa või kinnisesse autosse;

–          hoia eemale veest ja suurtest puudest või lipuvarrastest (äike lööb harilikult kõrgeimasse objekti);

–          ära kasuta elektroonikaseadmeid.

Ole äikese ajal ettevaatlik.

Jälgi välgukaarti siit:

https://www.lightningmaps.org/

Allikas: Tarbija24.ee