EAKPowtec OÜ elektripaigaldiste mõõtelabor toimib kooskõlas EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 standardiga ning on EAK poolt tunnustatud katselaborina L262.

Meil on olemas vajalikud mõõteaparatuurid, et teha ära Teie objektile vajalikud mõõtmised. Peale mõõtmiste teostamist koostame ka vajaliku dokumentatsiooni.

Mõõtmisprotsessis eristame kolme olulist osa:

  • Mõõtmisobjekt
  • Mõõtmismeetod
  • Mõõteaparatuur