j0274796

Tehnilise järelevalve ameti andmetel toimus 2012. aasta esimesel poolaastal 16 elektriga seotud õnnetusjuhtumit, milles sai kergemalt vigastada 14 ja raskemalt kaks inimest, hukkunuid ei olnud. Kahel juhul oli tegemist tööõnnetusega ja 14 õnnetust toimus kodumajapidamistes.

Peamisteks ohtudeks kodumajapidamistes olid:
– mittekorras elektriseadmete kasutamine
– katteta pistikupesad
– katkise isolatsiooniga pinge all olevade juhtmed
– rikkis kodumajapidamisseadmed jms

Peamisteks ohtudeks töökohtadel olid:
– elektriseadmete pingestuse mitte kontrollimine enne kasutamist
– töökoha omavoliline laiendamine
– elektritööks sobimatute töövahendite kasutamine

Powtec-i meeskonna poolt tuletame meelde, et enda ja enda lähedaste inimeste tervise ja ohutuse tagamiseks tuleb jälgida ohutusnõudeid ja veenduda elektripaigaliste ja -süsteemide ohutuses enne nende kasutamist.

Allikas: Tarbija24