Elektri käidu eesmärgiks on hoida elektripaigaldis töökorras. Meil on käidukorralduseks vajalik erialane ettevalmistus, teadmised elektripaigaldistest, nende ehitustest ja kasutamise ohutusnõuetest ning piisav töökogemus.

Elektri käidu alla kuuluvad järgmised tegevused:

  • Elektripaigaldise lülitamine
  • Elektripaigaldise juhtimine
  • Elektripaigaldise kontrollimine
  • Elektripaigaldise hooldamine
  • Eletripaigaldisega seotud elektritööde teostamine

Me koostame elektripaigaldisele, mille käidukorraldajana tegutseme, vajaliku käidukava ja kontrollime selle järgimist. Nõuame elektripaigaldise kasutamise või tehtava töö peatamist, kui on ilmnenud oht inimesele, varale või keskkonnale, kuni ohu möödumiseni või kõrvaldamiseni. Oleme kättesaadavad ohutu käidu tagamiseks ja tehnilise kontrolli ning riiklike järelevalvetoimingute teostamisel.