Elektripaigaldise nõuetele vastavuse eest vastutab iga elektripaigaldise omanik ise. Eluruumi elektripaigaldist on soovitatav teatud aja möödudes üle kontrollida, et tagada enda ja vara ohutus.

Eluruumi elektripaigaldise seisukorda on soovitatav kontrollida kui:

• valgustus vilgub või pistikupesades „säriseb“;
• kaitsmed, kaitseautomaadid ei ole töökorras või üldse puuduvad;
• elektripaigaldis on saanud tule- või veekahjustusi;
• elektripaigaldises on tehtud erinevatel aegadel remondi– või täiendustöid, mille järel seda ei ole kontrollitud;
• tunduvalt on suurenenud kodumajapidamises kasutatavate elektriseadmete hulk, kuid elektrijuhtmed ja kaitsmed on uuendamata;
• elektripaigaldise seisukorda ei ole kas kunagi kontrollitud või on seda tehtud väga ammu.

Soovitused ja nõuanded:

• Lase aeg-ajalt vastava oskuse ja õigusega ettevõttel oma eluruumide elektrisüsteemide seisukorda kontrollida.
• Ära tee elektritöid ise, vaid kasuta selleks majandustegevuse registris registreeritud elektritöö ettevõtjaid.
• Ära koorma üle elektriseadmeid ja -juhtmeid.
• Kui kodumajapidamises kasutatavate elektriseadmete arv ja voolutarve on oluliselt suurenenud, lase oma eluruumi elektrisüsteem uuendada.
• Elektrisüsteemi peab kaitsma toimiv kaitseaparatuur.
• Täiendavaks kaitseks elektriohu vastu lase paigaldada rikkevoolu kaitselüliti.
• Ära ühenda alumiiniumist ja vasest juhtmeid omavahel kokku ilma spetsiaalse liideseta.
• Kasuta elektriseadmeid vaid ettenähtud oludes, siseruumides kasutamiseks mõeldud elektriseadmeid ei tohi kasutada väljas või märgades ruumides (nt vannitoas).
• Ära kasuta elektriseadmeid, millel on nähtavaid kahjustusi.

Kohustuslik on kontrollida:

• kuni 35 A peakaitsmega elektripaigaldisi- kord 10 aasta jooksul;
• üle 35 A peakaitsmega elektripaigaldisi- kord 5 aasta jooksul;
• kahe või enama korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses olevaid elektripaigaldisi (koridorid, keldrid jms)- kord 5 aasta jooksul.

 

Allikas: Tehnilise järelevalve amet