Üha rohkem ja rohkem on uudiseid sellest, kuidas pikselöök süütas põlema elumajasid, mille tõttu paljud on saanud vigastada ning jäänud ilma oma kodudest.

Päästekeskus saab viimasel ajal palju väljakutseid just juhtudel, mille põhjustajaks on äike.

20.07.2014  süütas pikselöök Võrumaal Haanja vallas Posti külas elumaja ning hoone hävis tules täielikult. Päästjate saabudes põles kahekorruseline maja terves ulatuses lahtise leegiga, hoone hävis tules täielikult.

20.07.2014 läks pikselöögi tõttu põlema vana puukuur, tule leviku teistele hoonetele suutsid päästjad õnneks ära hoida.

Selleks, et kaitsta enda ja oma lähedaste elu ning vara, soovitatakse muretseda kvaliteetne piksekaitsesüsteem ning lasta asjatundjatel oma kodule teha pikseanalüüs hindamaks pikseohtlikkust.

Inimesed kipuvad unustama, et ka juba paigaldatud süsteem vajab korralikuks funktsioneerimiseks hooldust. Kes on tähele pannud, siis sageli on näha, et vanadel hoonetel on vardad katusel viltu, kõverad või hoopis ära kukkunud. Isegi tugev tuul võib varda kõveraks lükata. Seega, et piksekaitse toimiks, tuleks teatud aastate tagant lasta spetsialistil kogu süsteem üle mõõta ja vaadata. Selleks, et oleks tagatud pidev voolujuhtimine, peab klemmühendus olema korralik ning aeg-ajalt tuleb mõõta takistust.

Meenutuseks, piksekaitse peab olema:

  • I, II, IV, V ja VI kasutusviisiga hoonetes, mille kõrgeim ehitise osa ulatub ümbruskonna hoonestusest enam kui 15 m kõrgemale, kusjuures selline ehitis ei asu naaberehitiste piksekaitse tsoonis;
  • TP2- ja TP3-klassi kuuluvates II ja IV kasutusviisiga hoonetes, kusjuures piksekaitse olemasolu kohustus ei sõltu ehitise kõrgusest;
  • III kasutusviisiga hoonetes, kusjuures piksekaitse olemasolu kohustus ei sõltu ehitise tulepüsivusest ega kõrgusest;
  • VI kasutusviisiga hoonetes, milles toimub tuleohtlik või tule- ja plahvatusohtlik tootmisprotsess või säilitatakse vastava klassiga materjale, kusjuures piksekaitse olemasolu kohustus ei sõltu ehitise kõrgusest;
  • lahtistes IV kasutusviisiga ehitistes;
  • loomakasvatushoonetes enam kui 100 loomale.

Välja sai toodud nimekiri, millistel hoonetel on piksekaitse kohustuslik, ent ka muud tüüpi hoonetele ei tee halba piksekaitse paigaldus, sest see võib vähendada kahju ning päästa elusid.

 

Allikas: Lõunaleht ; rescue.ee