EstLink 1 on esimene Eesti ja Soome vaheline alalisvooluühendus võimsusega 350 MW. Ent elektrituru arenguga tekkis vajadus täiendavate ühendusvõimsuste järele.

07. veebruaril 2014 võeti turukasutusse Estlink 2 merekaabli elektriühendus, millel on märkimisväärne mõju kahe riigi vahelisele elektriühendusele ja parandab ka elektriturgude funktsionaalsust ja elektrienergia varustuskindlust.

Estlink 2 koosneb konverterjaamadest Eestis ja Soomes ning üle 170 kilomeetri pikkusest alalisvoolu liinist, millest ligi 12 kilomeetrit asub maakaabelliinina Eesti maismaal, ligi 147 kilomeetrit kulgeb mööda Soome lahe põhja merekaablina ning umbes 14 kilomeetrit paikneb õhuliinina Soome maismaal.

EstLink 2 valmimine 2014. aastal lisab Eesti ja Soome vahel liikuvale ülekandevõimsusele 650 MW, mis teeb võimalikuks Baltikumi ja Põhjamaade vahelise elektri liikumise 1000 MW ulatuses. Ülekandevõimsuse kolmekordistamine tagab Eestile tugeva ühenduse Põhjamaade elektrisüsteemiga ning efektiivselt toimiva elektrituru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: Skandinaavia ja Baltikumi energiabörs Nord Pool Spot