põleng
Foto: Taavi Pragi, Põhja-Eesti

Tänapäeval on elektrihind väga kallis, mistõttu on ka elektritööde hinnad tõusnud. Üha rohkem teevad inimesed ise kodus elektritöid, kuid sellega kaasnevad ka omad riskid, millest esialgu pole aimugi.

Valesti ehitatud elektrisüsteem võib põhjustada õnnetuse, mille tagajärjed on traagilised ja kohutavad. Vältimaks õnnetusi, peaksid jääma elektritööd elukutselisele elektrikule.

Ära hoidmaks elektriõnnetusi , toome välja nõuandeid mida koduomanikud meeles peaksid pidama:

1. Elektriseadmeid tuleb kontrollida regulaarselt.

2. Elektripaigaldis peab olema varustatud õigete ja toimivate kaitsmetega, soovitatavalt kiiresti reageerivate automaatkaitselülititega.

3. Elektrooniline kodu- ja kontoritehnika, mida toidetakse elektrivõrgust, on tundlik liigpingele (eelkõige äikesele) ja seetõttu tuleks elektrisisend varustada liigpingepiirikuga.

4. Kui valgustus väreleb või vilgub, võivad elektriühendused olla vigased ning elektrik peaks kaablid üle vaatama.

5. Kui kaitsmed põlevad tihti läbi, lülituvad välja või kuumenevad, võib samuti olla tegemist rikkega, mis vajab spetsialisti silma.

6. Vähemalt korra aastas tuleb kontrollida, et kaitselüliti (rikkevoolu kaitse) lülituks kontrollnupule vajutades välja.

7. Kui ühte seinakontakti on pikendusjuhtmete abil ühendatud üle kolme elektroonikaseadme, tuleb kodust lahkudes pistik vooluvõrgust välja tõmmata.

Allikas: Tarbija24